Overflatevask

Rengjøring/vask av overflater utføres effektivt med våre vaskemasiner. Vi vasker med spesialpader eller børste tilpasset det underlaget som vaskes.

Typiske gulv som vi vasker:

  • Vask og vedlikehold av HTC Slipte og polerte gulv

    • Skoler, Industrilokaler, forretning, etc.

  • Betongflate som er skurt eller stålglattet.

    • Parkeringskjellere, lagerhaller, etc. Logistikksentre.

  • Betongflate som er grovslipt eller disset.

Etter vask kan vi påføre spesialtilpasset impregnering for enklere fremtidig vedlikehold av gulvene.