Overflatebehandling

Betonggulv kan behandles på forskjellige måter, kundens ønsker og behov må defineres. I slipeprosessen behandles/impregneres betongoverflaten med vannglass som øker slitasjetyrken.

Behandling av betong

Påføringen avgir ingen skadelige gasser. Vannglass reagerer kjemisk med kalkpartikler i betongen, disse omdannes til faste granittharde krystaller.

Støvbinding kan utføres i form av sliping / polering og impregnering. Overflaten får en høy slitasjestyrke og dermed en enkel vedlikeholds prosess. I noen tilfeller vil det være lokaler med fare for noe oljesøl, da er kanskje epoxy behandling det beste alternativet.