Rehab av industrigulv Fredikstad

Eldre industrigulv som var slitt og forurenset over årene. Vi gikk inn og slipte gulvet rent slik at man fikk frem et lite sandspill i gulvet, etterpå ble det gjort en mattpolering av gulvene. På den måten glaseres gulvet litt og gjør det mer motstandsdyktig. Gulvet ble behandlet med et produkt for å styrke og støvbinde toppen.

Les mer om industrigulv

Før

Etter