Toleransesliping

Toleransesliping er vanligvis basert på sliping av betong som er «dabbestøpt». Denne type sliping vil da erstatte tynnpuss/avretting. Overflaten slipes til toleranse for legging av parkett, fliser, belegg, etc.

Grovsliping

Normalt er toleransekrav +/-3mm på 2m rettholt. Betongoverflaten slipes ca. 3-7 dager etter støping. Håndverker som skal legge parkett, fliser, etc. sjekker (sammen med gulvsliper) at overflaten ligger innenfor toleranse samtidig som sliping utføres. Avvik utbedres omgående, betongen støvsuges og primes/støvbindes.

Priming vil føre til minimalt med støv i byggeprosessen og vil ha en stor miljømessig gevinst. Gulvoverflaten vil da være klar for belegg i en tidlig byggefase, før yttervegger og vinduer monteres.

Rett og slett

Denne løsningen passer perfekt spesielt der det skal være påstøp på hulldekker og plattendekker. Påstøp er normalt minimum 100mm. Silencio plater kan legges direkte på ferdig toleranseslipt underlag, med eller uten vannbåren varme. Rørføringer kan også legges i påstøp. Passer perfekt i leilighetsbygg, sykehus, sykehjem, kontorbygg, skoler, mm. Hele byggeprosessen får en positiv effekt i fht. miljø, fremdrift, økonomi, logistikk, osv.