Kvalitet og miljø

Miljøvennlige og kosteffektive gulv

Det er ingen hemmelighet at slipte betonggulv er kosteffektive – både kortsiktig og langsiktig. Spesielt gunstig med tanke på at betongen allerede er på plass. Slipingen kan – om forholdene tillater det – påbegynnes en liten uke etter at gulvet er ferdig støpt, dette reduserer prosesstiden og gjør den mer smidig. HTC Superfloor og polerte industrigulv er et av de mest holdbare, miljøvennlige og økonomiske gulvløsninger man kan velge i bygg. Betonggulv består av helt naturlige råvarer som stein, sand, vann og sement.

Slipt betong

Slipt og polert betong blir mer og mer populært. Både på grunn av sitt evigvarende liv, og fordi det er estetisk fint. Her kan du lese om hvordan gulvet ble etter 1 års bruk, polert industrigulv vs epoxy i dette tilfellet.

Vedlikehold av betonggulv

HTC Superfloor er et gulv som er enkelt å vedlikeholde, med korrekt gjengjøring vil det fremstå som nytt i flere år. Den smarteste rengjøringsmetoden av polerte industrigulv er å anvende en gulvmaskin med diamantpad. Da rengjøres og poleres gulvet kun med hjelp av vann. Manuell rengjøring som støvsuging og våtmopping fungerer også meget bra. Etter flere års bruk får gulvet en naturlig patina. Om ønskelig – kan man på et senere tidspunkt enkelt polere opp gulve til ønsket glans. Det er ingen begrensning på hvor mange ganger dette kan gjøres.

Grafen til høyre viser hvor mye mer kostnadseffektivt HTC Superfloor er over en 20-års periode. Både med installasjonskost og vedlikehold.