De største i USA velger slipt og polert betong

Interessant er det at de største varehusene i USA som Walmart, Target, Home Depot med mer. Hvorfor?

“Polert betong har den laveste langsiktige kostnaden og LCC iblant ulike gulvløsninger. Lang varighet, enkelt vedlikehold og enkelt å polere opp”

Dette om at gulvene er solide og levedyktige år etter år. De kan stå imot høy trafikk og tunge maskiner og utstyr. Ved bruk av polert betong reduseres nødvendigheten av bruk av kjemikalier og rehabilitering av gulv etter noen år.

Miljøaspektet rundt bruken av slipt og polert betong er viktig. Det at det brukes eksisterende råmaterialer som allerede er en nødvendighet er viktig. Gulvene “lages” på plassen, noe som gjør at det ikke tilføres Co2 i bygget med materialer som er importert. Ved å benytte betongen eliminerer man risikoen for at et topplag skal kunne slippe fra gulvet og det kreves reparasjoner.

Kilder